Projekty

 • Innowacyjne Zarządzanie Firmami Rodzinnymi (projekt realizowany z SWPS) – Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Poddziałania 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Poza dostarczeniem wiedzy na temat zarządzania firmą rodzinną, ideą projektu jest również stworzenie możliwości wymiany doświadczeń przez uczestników szkoleń i studiów podyplomowych, nawiązywanie kontaktów, szukanie możliwości współpracy biznesowej oraz analiza sytuacji problemowych, z którymi spotykają się firmy rodzinne.
 • Optymalizacja Przetwarzania Dokumentów – zaprojektowanie procesu, wybór dostawcy, wdrożenie rozwiązania: centrum masowego przetwarzania dokumentów (20.000 faktur / 24h)
 • Wdrożenie systemu do zarządzania budynkami i urządzeniami – zaprojektowanie architektury systemu dla dużego zakładu produkcyjnego, wdrożenie, szkolenia
 • Restrukturyzacja Struktur Księgowych – zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu regionalizacji struktur księgowych
 • Umowa Ramowa – zaprojektowanie systemu do zarządzania umową ramową, digitalizacja archiwów, indeksacja dokumentów, automatyczne aneksy – wdrożenie bardzo ciekawego rozwiązania informatycznego
 • PMO (Project Management Office) – wdrożenie Biura Zarządzania Projektami poprzez analizę i opracowanie procedur PMO, wdrożenie metodyki zarządzania projektami oraz narzędzia informatycznego wspomagającego Microsoft Enterprise Project Management, członek i jeden z administratorów PMO
 • BCP & DRC – aktualizacja procedur Zachowania Ciągłości Działania, udział w projektowaniu Data Recovery Center,
 • Zarządzanie kosztami podróży służbowych – wybór dostawcy i wdrożenie kompleksowego rozwiązania zarządzania podróżami służbowymi
 • Polityka korporacyjna – wdrożenie polityki korporacyjnej dotyczącej m.in. darowizn, upominków, wyboru dostawcy oraz innych
 • Klasyfikacja Informacji – inwentaryzacja informacji w spółce, klasyfikacja tych informacji oraz wdrożenie zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych
 • EDI – udział w projekcie uruchomienia przesyłania faktur elektronicznych w standardzie EDIFACT. W ramach projektu przygotowane zostały umowy, procedury, zmiany organizacyjne oraz elementy techniczne, archiwum faktur, zasady walidacji faktur. Trwają również prace związane z uruchomieniem nowych komunikatów EDI.
 • IKB (Intactics Knowledge Base) – floor planning and space planning – support wdrożeniowy
 • E-faktury – wdrożenie kompleksowych rozwiązań dotyczących wymiany dokumentów elektronicznych
 • Portal komunikacyjny – zarządzanie wdrożeniem projektem portalu komunikacyjnego integrującego wszelkie aplikacje oraz dane w przedsiębiorstwie
 • Data Security Standards – wdrożenie zasad bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie: 10 projektów mających na zadanie podwyższenie standardów bezpieczeństwa informacji